Kategorie

Informace o produktech

Nabídka služeb

 

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům vyjma partnerů zajišťujících platební styk a dopravu. To však vždy jen pro jednu určitou platbu či dopravu.

Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše údaje žádné třetí osobě.

Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

Více informací o ochraně osobních údaju jsou shrnuta v sekci OBCHODNÍ PODMÍNKY.