Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Kategorie

Výrobci

Informace o produktech

Nabídka služeb

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od kupní smlouvy
1.1 Jste-li kupující v postavení spotřebitele (definice spotřebitele je uvedena v obchodních podmínkách), máte ze zákona právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Kupující v postavení podnikatele může od smlouvy odstoupit pouze v zákonem stanovených případech, tj. porušil-li prodávající smlouvu podstatným způsobem. Při odstoupení je kupující v postavení podnikatele povinen uvést, v čem mělo takové podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího spočívat.
1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu BK Concept s.r.o., se sídlem Dobronická 45/8, 142 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo: 11677619, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod, kdy částku poukážeme na vámi uvedený bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout na adrese:
https://brusnekameny.cz/Vzorovy_Formular-Odstoupeni_od_Smlouvy-BRUSNEKAMENY_CZ.doc.

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace si můžete stáhnout na adrese:
https://brusnekameny.cz/Vzorovy_Formular-Reklamace-BRUSNEKAMENY_CZ.doc.

CZ adresa pro zaslání zboží:
BRUSNEKAMENY.CZ, Dobronická 45/8, 142 00 Praha 4 – Libuš, CZ

SK adresa pro zaslání zboží:
Chceme Vám usnadnit i možnost vrácení zboží ze Slovenska. Pro více informací nás kontaktujte emailem a přiložte vyplněný formulář „Odstoupení od smlouvy“ nebo „Reklamační formulář“, abychom věděli, co bude obsahem zásilky. Podle přibližných rozměrů a váhy zásilky Vám zašleme informace, kam a jakým způsobem je možné zásilku dodat v rámci Slovenska.